SEIJOH UNIVERSITY

Bảng tiếng Việt Nam (Triết lí và điểm nổi bật đại học Seijoh)

gaikoku04-Vietnamese(TimesNewRoman).jpg

Tinh thần thành lập Nagoya Ishida Gakuen

higaittai_317_144_72pixel(TimesNewRoman).jpg

Triết lí cơ bản của trường Đại học Seijoh

ph_rinen1.jpgNước Nhật vốn là nước nghèo về kinh tế, không được ban cho tài nguyên thiên nhiên, đất hẹp, dân số đông, bây giờ đã xây dựng được xã hội tự do phong phú về vật chất. Đây như là mơ ước nhìn từ Nhật Bản của 50 năm về trước, và nhiều người đang sống ở các nước nghèo đang phát triển. Thành công này là kết quả của nâng cao năng lực, học chăm chỉ của mọi người trong nước, nỗ lực siêng năng để văn hóa, và kĩ thuật khoa học được nâng cao, đã sản xuất ra những dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao. Với tinh thần thành lập Nagoya Ishida Gakuen, kể từ khi mở trường đã đưa ra xã hội 70,000 nhân tài đóng góp vào sự phát triển đất nước Nhật Bản giàu có và có nền văn hóa.

Tuy nhiên, với sự thực hiện 1 xã hội giàu có về vật chất như thế, người dân không phải là có hạnh phúc thật sự không, mà là đã phát sinh nhiều vấn đề nghiêm trọng mới. Sau thời đại do nghèo khó, con người phải hợp lực nếu không thì không sinh sống được, thì với vật liệu phong phú không cần thiết để hợp tác giúp đỡ, riêng bản thân một mình cũng có thể sinh sống được, người không thể giữ khoảng cách với người khác được tăng lên.Ví dụ, dù trường trung học cơ sở đến trường trung học phổ thông, và dù đại học số lượng học sinh không đến trường, trốn học và thất học tăng, mà cho dù đến trường thì cũng phá trong giờ học. Với tình hình về thực trạng giáo dục như thế này, sự duy trì phát triển xã hội có nền văn hóa phong phú và vững mạnh sẽ trở nên nghiêm trọng, xảy ra tình trạng khủng hoảng xã hội.

Sứ mệnh đầu tiên của đại học ở nước ta, nhận thức đúng về tình trạng xã hội hiện đại này, với nhận thức cơ bản này, sẽ giáo dục nhân tài cống hiến cho sự phát triển xã hội lành mạnh mọi lĩnh vực. Đại học Seijoh là tận dụng nền giáo dục cấp cao, hiện đại của tinh thần thành lập Nagoya Ishida Gakuen, với 3 triết lí cơ bản dưới đây, đây không chỉ là đóng góp cho xã hội Nhật Bản mà cả xã hội loài người.

  1. Con người bất cứ ai cũng đang sinh sống chung do sự nương tựa , và liên quan trực tiếp gián tiếp với không những cha mẹ, anh em, hàng xóm mà còn mọi người trong xã hội.. Đại học Seijoh làm sâu sắc thêm nhận thức này với tính học thuật, dựa vào đây phát triển giáo dục.
  2. Trong cộng đồng, thông qua việc phát triển kỹ thuật, kiến thức cụ thể đóng góp cho cuộc sống mọi người, góp phần cho việc sáng tạo mang giá trị văn hóa.
  3. Nuôi dưỡng mọi thành viên trong đại học về phẩm chất, giáo dục như là người sống chân thành, lý giải sâu sắc hơn về thế giới , lịch sử, xã hội, con người, điều này đã hỗ trợ cho sự nỗ lực phát ra tín hiệu về quan điểm con người và thế giới quan.

Sứ mệnh. mục tiêu đại học Seijoh

  1. Nuôi dưỡng nhân tài, cống hiến cho xã hội phong phú và lành mạnh về văn hóa, kinh tế, sức khỏe ở khắp mọi nơi cộng đồng.
  2. Liên kết giữa nghiên cứu và giáo dục, thúc đẩy sự hợp tác vớicộng đồng về giáo dục lẫn cả nghiên cứu.
  3. Giao lưu sâu sắc hơn giữa sinh viên và nhân viên với trường đại học của các nước khác bao gồm Asia, thúc đẩy sự hợp tác quốc tế giữa nghiên cứu và giáo dục.
  4. Hợp tác với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, nỗ lực đầy đủ cho giáo dục thông qua tinh thần thành lập trường.

Mục tiêu giáo dục của trường đại học Seijoh
Nuôi dưỡng「trái tim ấm áp và phong phú có thể hiểu được người khác」.
Nuôi dưỡng phẩm chất nỗ lực「Tự mình thay đổi liên tục」.
Tự mình nuôi dưỡng「nền giáo dục phong phú」.
Mở mang rộng rãi「tính quốc tế」.
Tiếp thu「Năng lực chuyên môn vững chắc」.
Rèn luyện「Tính sáng tạo」.
Tiếp thu「Năng lực thực tiễn mạnh mẽ」.

Địa điểm trường đại học Seijoh

for_index_im021.gif

Đại học Seijoh

<Địa điểm>〒476-8588 愛知県東海市富貴ノ台二丁目172番地
      476-8588 2-172 Fukinodai, Tokai-shi, Aichi-ken, JAPAN
<TEL>+81-52-601-6000(đại diện)
<FAX>+81-52-601-6010

Page Top